Jedálna karta UP

Používaním jedálnych kupónov sa pridáte k desiatkam tisícov spokojných zákazníkov
 • Čipová karta, platná 3 roky
 • Umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby
 • Slúži výlučne na zabezpečenie stravovania
 • Najnižšia hodnota platby kartou je v súlade s opatrením MPSVR o výške stravného
 • Karta sa vydáva na meno zamestnanca a doručuje zamestnávateľovi alebo priamo zamestnancovi
 • Zamestnávateľ si pri prvej objednávke karty určuje úroveň jej personalizácie: potlač farebným logom, menom firmy, menom zamestnanca
jedálny kupón

Ako to funguje?

 • Zamestnávateľ jednorázovo objedná karty a následne len doobjednáva elektronické jedálne kupóny.
 • Všetky úkony spojené s kartou: aktiváciu, deaktiváciu, blokovanie, požiadavky na vydanie novej karty je možné realizovať prostredníctvom modernej zákazníckej zóny.

Úsporné riešenie

 • Distribúcia elektronických jedálnych kupónov prebieha on-line, bez fyzického zásahu zamestnávateľa, preto toto riešenie prináša výraznú úsporu času ako na strane zamestnávateľa, tak i na strane zamestnanca

Bezpečný systém

 • Karta je bezpečným nosičom elektronických jedálnych kupónov. Jej doručenie, denné používanie či vyradenie z používania je elektronicky ošetrené a sledované.
 • Platby sú overiteľné 24 hodín 7 dní v týždni
 • Zabezpečený on-line priestor: všetky informačné toky spojené s úhradami a prevádzkou zákazníckej zóny sú chránené.
karta-oznackovana
1. Číslo karty
2. Platnosť
3. Meno držiteľa
4. Zamestnávateľ držiteľa
5. Čip
6. IIN
7. CVV
8. miesto pre logo zamestnávateľ
9. miesto pre čiarový kód