O karte UpDéjeuner

Rovnako ako papierové stravovacie poukážky, kredit na karte slúži výlučne na stravovanie, všetko je však jednoduchšie:
  • Nemusíte poukážky zbierať, počítať, zasielať na preplatenie, len nastavíte, kedy vám systém uzatvorí elektronickú súpisku, vyplatí peniaze a doručí faktúru.
  • Máte prístup k štatistikám, možnosť osloviť používateľov kariet reklamou a možnosť operatívnej kontroly stavu svojho účtu.
o karte
  • Bez bankových poplatkov
  • Platba vždy krytá, on-line overovanie zostatku
karta-oznackovana
1. Číslo karty
2. Platnosť
3. Meno držiteľa
4. Zamestnávateľ držiteľa
5. Čip
6. IIN
7. CVV
8. miesto pre logo zamestnávateľa
9. miesto pre čiarový kód

O karte UpDéjeuner

Rovnako ako papierové stravovacie poukážky, karta slúži výlučne na stravovanie, všetko je však jednoduchšie:
  • Kontrolovať prijatý kredit cez gastrokarty UpDéjeuner.
  • Meniť periodicitu a spôsob preplácania.
  • Mať presné štatistiky o prijatých kreditoch, špičkách v rámci dní, týždňov, mesiacov.
  • Aktualizovať údaje o svojom akceptačnom mieste a jeho ponuke, ktoré sú publikované na osobitnej prezentačnej stránke Vášho akceptačného miesta.
  • Sledovať všetky transakcie jednotlivo, ak spravujete viac akceptačných miest
  • Archív dokumentov.