Postup pre
pokladníka/čašníka

postup
1. Kontrola tovarov
 • Rovnako ako pri papierových poukážkach, čašník kontroluje, či sú tovary potravinového charakteru. Karta sa nesmie používať na nákup spotrebného tovaru, alkoholu a cigariet.
2. POS kontakt
 • Použitie je rovnaké ako pri platbe bankovou kartou, vždy je potrebné zadať PIN
 • Minimálna platba 0,01 €
 • Výška platby nie je obmedzená
3. POS bez kontaktu
 • Bez PIN
 • Minimálna platba 0,01 €
 • maximálna platba 50 €, pri vyšších platbách treba zadať PIN
4. Overovanie
 • Vždy, aj pri bezkontaktných transakciách, prebieha on-line overovanie zostatku elektronických jedálnych kupónov.
5. Storno poslednej transakcie
 • zadaním čísla bločku
 • zadaním presnej sumy
6. Zamietnutie platby
 • Možné dôvody: presiahnutý zostatok na karte alebo denný limit (v prípade, že ho zamestnávateľ nastaví), bezkontaktná platba nad 50 €, chyba spojenia
 • Riešenie: čašník/pokladník požaduje dodržanie kritérií platby alebo úhradu inou formou