Najčastejšie kladené otázky

otazky

1. Čo to je elektronický jedálny kupón a karta?

Elektronické jedálne kupóny (EJK, e-kupóny) sú digitálnou obdobou papierových jedálnych kupónov a sú určené na zabezpečenie stravovania zamestnancov. Ich nosičom je  plastová debetná neembosovaná karta s čipom, vydávaná spoločnosťou Up Slovensko, s. r. o. (predtým LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.)

2. Dokedy je karta platná?

Karta je platná 3 roky od jej vydania. Platnosť karty skončí v posledný deň mesiaca uvedeného na nej. Nevyužitý platný zostatok hodnoty EJK na vašom účte ku dňu skončenia platnosti karty vám bude prevedený na novú kartu.

3. Dokedy mi platia nabité e-kupóny?

E-kupón má platnosť 15 mesiacov, a to od 01. októbra do 31. decembra nasledujúceho roku. Platnosť Vašich e-kupónov nájdete vo svojom účte používateľa v zóne Moja karta.

4. Ako sa dostanem na svoj účet v zóne Moja karta?

Na svoj účet v zóne Moja karta sa dostanete cez www.up-slovensko.sk alebo môžete kliknúť priamo na tento link a prihlásiť sa svojím menom a heslom. Prístupové údaje zasielame na e-mail používateľa po objednávke karty.

5. Prečo mi neboli zaslané prístupové údaje do zóny Moja karta?

V prvom rade skúste skontrolovať priečinok svojej nevyžiadanej pošty a následne overiť u svojho zamestnávateľa, ktorú emailovú adresu zadal na doručenie Vášho hesla. Ak je Vaša emailová adresa zadaná zamestnávateľom správne, odporúčame požiadať zamestnávateľa, aby nás kontaktoval a spoločne situáciu vyriešime.

6. Čo mám robiť, keď som zabudol prihlasovacie údaje do svojho účtu v zóne Moja karta?

Kliknite na „Zabudol som heslo“ a nové jednorazové heslo Vám bude doručené na Vašu mailovú adresu. Po prihlásení odporúčame heslo zmeniť.

7. Čo mám robiť, keď chcem zmeniť prihlasovacie údaje do svojho účtu v zóne Moja karta?

Prihlasovacie údaje môže zamestnancom meniť výhradne zamestnávateľ.

8. Ako aktivujem kartu?

Kartu si môžete aktivovať vo svojom účte používateľa na www.up-slovensko.sk v zóne Moja karta alebo cez mobilnú aplikáciu Up Slovensko pre Android, ktorá je zadarmo dostupná na Google Play. Prihlasovacie údaje ste dostali mailom po objednávke karty. Karta je použiteľná bezprostredne po aktivácii.

9. Môže mi kartu aktivovať aj zamestnávateľ?

Kartu Vám môže aktivovať aj zamestnávateľ. Ak sa jedná o znovu aktivovanie karty, napr. po jej strate a nájdení, môže tak urobiť jedine zamestnávateľ. Ak zamestnávateľ svojim zamestnancom karty aktivuje hromadne, ide o aktiváciu offline. V takomto prípade je karty možné používať až na nasledujúci deň.

10. Ako sa karta nabíja?

Kartu nabíja e-kupónmi zamestnávateľ.

11. Kde si môžem pozrieť zostatok e-kupónov na svojej karte?

Zostatok na karte si môžete pozrieť vo svojom účte používateľa na www.up-slovensko.sk v zóne Moja karta alebo cez mobilnú aplikáciu Up Slovensko pre Android, ktorá je zadarmo dostupná na Google Play. Používateľom zasielame prihlasovacie údaje do tejto zóny mailom pri objednávke kariet.

12. Môže mať zamestnávateľ prehľad o zostatku na mojej karte?

Zamestnávateľ nemá zostatok e-kupónov na  kartách zamestnancov k dispozícii v súlade so Zákonom 122/2013 o ochrane osobných údajov.

13. Kde môžem kartu použiť?

Kartu je možné používať v akceptačných miestach Up Slovensko na území Slovenskej republiky označených nálepkou Up. Prejdite priamo na vyhľadávanie tu. Ak máte obľúbenú reštauráciu, či zariadenie, kde ešte našu kartu neakceptujú, dajte nám o ňom vedieť na info@up-slovensko.sk a my ho oslovíme s ponukou na zaradenie do našej siete.

14. Aký tovar môžem kartou zaplatiť?

Jedálna karta je určená výlučne na zabezpečenie stravovania, preto ňou môžete platiť len za stravu v reštauráciách a nakupovať výhradne potravinový tovar a nealkoholické nápoje.

15. Aká je najnižšia suma, ktorú môžem zaplatiť stravovacou kartou?

Najnižšia možná platba kartou je aktuálne 0,01 €.

16. Aká je maximálna suma, ktorú môžem zaplatiť stravovacou kartou?

Horná hranica pre sumu zaplatenú kartou je limitovaná iba aktuálnym zostatkom na účte.

17. Ako sa platí kartou bezkontaktne?

Maximálna suma jednej bezkontaktnej platby bez zadania PIN je vo výške 50 €.

18. Kedy musím pri platbe zadávať PIN?

Pri všetkých kontaktných platbách.

19. Čo mám robiť, keď som zadal pri platení zlú sumu?

Pri zadaní nesprávnej sumy požiadajte personál o storno platby a sumu v plnej výške dostanete späť na kartu.

20. Prečo mi bola zamietnutá platba?

1. Platba mohla byť zamietnutá z dôvodu stavu karty:
a) Karta je nová a nebola aktivovaná. Aktivujte ju vo svojom účte používateľa v zóne Moja karta na www.up-slovensko.sk alebo o to požiadajte svojho zamestnávateľa.
b) Karta bola dočasne deaktivovaná. Opätovne ju môže pre svojich zamestnancov aktivovať len zamestnávateľ vo svojom účte v zákazníckej zóne.
c) Karta bola definitívne blokovaná alebo skončila jej platnosť. Je potrebné objednať novú kartu. Stav karty si môžete kedykoľvek overiť vo svojom účte používateľa v zóne Moja karta, alebo ak ste živnostník, tak vo svojom účte v zákazníckej zóne v záložke Správa kariet.
2. Zadali ste sumu vyššiu ako zostatok na karte.
3. Pokúsili ste sa o bezkontaktnú platbu sumy vyššej ako 50 €.
4. Váš zamestnávateľ nepovolil míňanie EJK v danom akceptačnom mieste.
5. Akceptačné miesto nie je ešte zaradené v našej sieti. Ak si prajete v danom zariadení kartu používať, napíšte nám na info@up-slovensko.sk a my ho oslovíme s ponukou na spoluprácu.

21. Zabudol som PIN, čo mám robiť?

Informujte svojho zamestnávateľa, ktorý požiada o reedíciu PIN kódu. Po odoslaní požiadavky Vám bude znovu vygenerovaný PIN doručený do 7 pracovných dní. Reedícia PIN kódu je spoplatnená podľa aktuálneho cenníka, ktorý je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na www.up-slovensko.sk.

22. Čo ak som zadal 3-krát za sebou nesprávny PIN?

Ak zadáte 3x za sebou zlý PIN, karta sa nenávratne zablokuje a bude potrebné požiadať o vydanie novej. Ak máte kartu vydanú po 3. januári 2018, karta sa zablokuje až po 15 chybných zadaniach PIN kódu.

24. Čo mám robiť, ak mi ukradli kartu, alebo ak som ju stratil?

V prípade straty či odcudzenia je potrebné kartu dočasne deaktivovať. Môžete tak urobiť kedykoľvek online vo svojom účte Moja karta. Pre tieto účely je dôležité uchovať si záznam o čísle karty.
Ak sa karta nájde, opätovne aktivovať ju môže iba zamestnávateľ.

23. Je možné zmeniť PIN ku karte?

PIN nie je možné meniť.
Zákaznícka linka

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku?

Kontaktujte nás cez infolinku alebo nám napíšte mail

02/ 32 55 35 65
info@up-slovensko.sk